* The Dr. Oz Show jest zastrzeżonym znakiem towarowym Zoco 1, LLC, która nie jest powiązana, nie sponsoruje, ani nie wspiera produktów i usług świadczonych przez producenta preparatu . Wszelkie prawa zastrzeżone.

* Nawiązywanie na naszych witrynach internetowych do publikacji lub usług świadczonych przez osoby trzecie, nazw domen, znaków towarowych, rodzajów działalności, znaków usługowych, znaków logo, producentów, lub innych, nie stanowią ani nie mają sugerować poparcia wyrażonego przez Firmę, jej firmę macierzystą, ani jednostki od niej zależne lub z nią stowarzyszone.